Niewłaściwe rozpoznanie podłoża gruntowego przed budową czy błędy na etapie projektowania obiektu i brak wyspecjalizowanej kontroli nad robotami budowlanymi są najczęstszą przyczyną takich uszkodzeń. Nasza firma przy współpracy z laboratoriami, badającymi beton, postara się znaleźć najlepsze rozwiązanie i metodę naprawy tych uszkodzeń.

05 listopada 2023

Opinie techniczne oraz metodologia naprawy płyty betonowej

Posadzka przemysłowa jest jedną z najważniejszych części każdego obiektu przemysłowego. Jej jakość ma bardzo duży wpływ na przebieg produkcji i sposób składowania materiałów. Uważa się, że trwałość podłogi przemysłowej i jej utwardzonej warstwy wierzchniej powinna zapewnić nieprzerwana pracę przez czas nie krótszy niż 25 lat. Szacuje się, że udział nakładów ponoszonych na wykonanie bezawaryjnej posadzki przemysłowej wynosi 20% całości kosztów związanych z budową hali przemysłowej. Wszelkie uszkodzenia posadzek w funkcjonujących fabrykach zmuszają do ponoszenia bardzo dużych kosztów związanych nie tylko z naprawą wadliwej nawierzchni, ale i z częściowym, okresowym wyłączaniem pewnych obszarów zakładu oraz prowadzą do powstawania przestojów w produkcji.

Od szeregu lat wspomagamy branżę posadzkarską w budownictwie przemysłowym opiniami  technicznymi. Wciągu lat budownictwo wypracowało ład budowlany, uregulowany w Polsce przepisami ustawy „Prawo budowlane”, która szeroko definiuje i reguluje proces budowlany od momentu inicjacji inwestycji, przez projektowanie, budowę, odbiór oraz jej dalsze utrzymanie.

Beton jest materiałem trwałym, o dużej wytrzymałości, ale jak każdy materiał ma wady. Jedną z nich jest stosunkowo niewielka, bo ponad dziesięciokrotnie mniejsza niż wytrzymałość na ściskanie, wytrzymałość na rozciąganie, co w płytach betonowych powoduje zniszczenie konstrukcji w postaci pęknięć i rys. Bezpośrednią przyczyną jest przekroczenie maksymalnych naprężeń w betonie objawiające się przerwaniem ciągłości materiału.

Płyta betonowa, jako konstrukcja cienka w stosunku do swojej rozpiętości, podlega dużym naprężeniem skurczowym wywołanym zaczynem i ze względu na warunki otoczenia – osuszenie i jednocześnie opory tarcia – przekracza dopuszczalne naprężenia rozciągające.

Po kilku miesiącach eksploatacji na powierzchni płyty mogą pojawić się jakieś uszkodzenia i usterki.

 

Język

  1. pl
  2. en

Kontakt

Enter Name
Enter Email
Treść wiadomości:
WYŚLIJ
WYŚLIJ
Formularz został wysłany — dziękujemy.
Proszę wypełnić wszystkie wymagane pola!

Skontaktuj się z nami:

 

 mgr inż. Mirosław Hosumbek     

 (prezes zarządu)

biuro@eurohosbud.pl

 

 

Barbara Hosumbek

(asystent zarządu)

Tel. +48 509 668 601

barbara.hosumbek@eurohosbud.pl

 

 

tech. bud. Monika Kotynia

(asystent projektanta)

Tel. +48 502 609 937

monika.kotynia@eurohosbud.pl

Lokalizacja 

 

EUROHOSBUD Sp. z o.o.

ul. Szkolna 16

46-046 Bierdzany

☏ tel/fax 77 42 13 371

biuro@eurohosbud.pl

www.eurohosbud.pl

NIP: 991-105-470-71         

REGON: 523650457

 

Do stworzenia strony wykorzystano kreator stron www WebWave.